4 Mart 2013 Pazartesi

‎" Besmeleyi kapısının üzerine yazan kişi helaktan emin olur.

"- Besmele Hastaliktan korunmak için 190 defa yazilarak tasinir. 
" Yatarken Fatiha ve İhlası okuyan, ölüm hariç, her şerden emin olur. []
"- Bir kagida 35 defa yazilip eve asilirsa her turlu serden korunulur.
"- Ticaretin verimli olmasi için 35 defa yazilarak ticarethaneye asilir.
"(Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.)
" Kim günde 500 defa salavat-ı şerife getirirse kimseye muhtaç olmaz.H. Ş.
"- Suurunu kaybeden kimseye 786 defa suya okunarak yedi sabah içilir.
" Süslü Aşk Kelimeleri Yoktur Bizde Bakışımız Yeter Gerçekten Sevene...
"- Kalp gozunun açilmasi için sabah namazindan sonra 2500defa okunur.
" Besmeleyi gece yarısı 786 defa 7 gece okursa maksadı ve isteği gerçekleşir.
"Her muradin olmasi için besmele-i serife yedi gun 786'sar defa okunur.
" "Yedi defa Fâtiha sûresini okuyup dert ve ağrı olan uzva üflenirse, şifâ hasıl
"- Dusman ve zalim kimseden korunmak için yuzune karsi 51 defa okunur.
" Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür
"- Yapilan bir buyu uzerine besmele-i serife 487 defa okunursa buyu bozulur.
" Besmele saralı birinin sağ kulağına 41 defa okunursa saralı kişi kendine gelir.
" Kuran Okunurken Dinleyin Ve Susun ki Size Merhamet Edilsin... ♥Araf S.204
" Besmele halis bir niyetle 70 defa yağmur yağması için okunursa yağmur yağar.
"Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.
"Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.
"Her Namazdan sonra “Es Samed” zikri ile maddi ve manevi isteklere kavuşma,,,,,,,
" Cuma günü 100 defa” “YA ALLAH” diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.
" Cuma günü 100 defa” “YA ALLAH” diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.
" Cuma günü 100 defa” “YA ALLAH” diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.
"- Vesveseden kurtulmak için 786 defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içilir.
" “Kim innâ a'taynâ sûresini okursa Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.
" Evinden çıkarken Ayet-el Kürsi'yi okuyana evine dönene kadar yetmiş melek dua eder.
" Besmele 81 defa yazılıp uykusunda korkan çocuğun boynuna asılırsa korkusu kalmaz.
" Besmele kurşun üstüne 3 defa yazılıp balık avlamak için kullanılırsa balık avı bereketli olur.
" Besmeleyi 625 defa bir kağıda yazıp taşıyan kişiye kimse kötülük yapamaz, zarar veremez.
" Basarili Olmak Için,,,,Hayatta basarili olmak isteyen hergün 68 defa "Ya Muhyi " okunur.
"- Baskasinin sevgisini kazanmak için 786 defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içilir.
"- Ezber gucune sahip olmayan için 786 defa suya okunur ve yedi sabah gunes dogarken içilir.
" [ Her gün 133 defa "Ya Latif" ism-i şerifini okumanın, zor işleri kolaylaştıracağı belirtilmiştir. ]
" Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
" Cam bardak içine 40 besmele yazıp, zemzem suyu doldurup hastaya içirilirse hasta şifaya kavuşur.
" Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
"(Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirni minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.) [Ebu Davud]
" Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
" Besmeleyi günde 1000 defa okuyanın hem dünyada, hemde ahirette Allah ihtiyaçlarını yerine getirir.
"- Besmele Her çesit afetten, hirsizdan, yangindan ve ani olumden korunmak için yatarken 21 defa okunur.
" Kafirun Suresi Ve EsrarıKafirun Süresi’nin fazileti:Her gün okumak,ölüm anında küfre düşmekten korur.
" Besmeleyi 600 defa bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan kişi; insanlar arasında heybetli olur, hürmet görür.
" 786 defa 7 gün ara vermeden Besmeleyi okuyup isteğini, maksadını Allah'dan dileyenin isteği yerine gelir.
"- Muharrem ayinin birinci gunu 130 defa yazilarak uzerinde tasiyan kimse hayat boyu kotulukten korunur.
"Besmele 70 defa ölünün üzerine okunursa kabir azabı hafifler, Münker ve Nekir in sorularında zorluk çekmez.
(Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur.)
"Ayrıca 5 vakit namzaları arkasından (202) defa ” Ya Berr celle celaühü) okunursa bütün kötü alışkanlıklar gider.
" Besmele 100 defa büyülü veya ağrı çeken birine hergün okunursa Allah büyüyü ortadan kaldırır, ağrıyı geçirir.
" Borçtan Kurtulmak Için,,,40 gün sabah namazindan sonra 41 kere "Ya Aziz" okursa borçtankurtulup izzete çikar —
" Cuma namazından sonra 100 defa” YA GAFUR” İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.
" Borçtan Kurtulmak Için,,,40 gün sabah namazindan sonra 41 kere "Ya Aziz" okursa borçtan,,,kurtulup izzete çikar
" Cuma namazından sonra 100 defa” YA GAFUR” İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.
" Borçtan Kurtulmak Için,,,,40 gün sabah namazindan sonra 41 kere "Ya Aziz" okursa borçtankurtulup izzete çikar
" Cuma namazından sonra 100 defa” YA GAFUR” İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.
" her şeyden muhafaza ederler Düşmanları ne eli ve ne de dili ile hiçbir zarar ve ziyan veremezler" buyurmuşlardır
" Besmeleyi 12000 defa okuyup, her 1000 de 2 rekat namaz kılıp ihtiyacını dilerse, isteği yerine gelir, ihtiyacı karşılanır.
(Sıkıntılı veya borçlu, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim”derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a]
" Besmele mavi bir parça üzerine yazılıp bir ucunu yakarak cin zulmune uğramış kişiye koklatılırsa cinni konuşturulur.
" Basarili Olmak Için,,,Hayatta basarili olmak için duaHayatta basarili olmak isteyen hergün 68 defa "Ya Muhyi " okunur.
" Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.
" Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.


" Besmeleyi hergün sabah ve gece 1000 defa okumaya devam eden; sıkıntıdan, üzüntüden ve hatta hapisten bile kurtulur.
" Kim her gün devamlı olarak "Yâ Allah, yâ Hû" diye (lOOO)'er defa okursa Cenabı Hakk onu kemali yakıyn ile rızıklandırır
" “Kevser sûresini okumaya devam ederse kalbi yumuşar Rabbine huşû içinde ibâdet eder. Devamlı ibâdet üzere olur.”
"”Kim bana (bir kere) salat okursa Allah da ona on salat okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir."
" Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.
" Besmeleyi 786 defa bir bardak suya okuyup 7 gün sabah güneş doğarken içilirse içen kişinin zihni açılır, unutkanlığı gider.
"- 14 gun oruç tutulur ve o muddet içinde her namazin arkasindan 1000 defa okunursa ruhani varliklarla gorusulur.
" Besmele sığabildiği kadar bir kaba yazılıp, içine su doldurup saralı bir kişinin üzerine dökülürse onun şeytanı yakılmış olur.
"(Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve La havle vela kuvvete illa billah.) [Taberani]
"(Dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle:"Sübhanallahi ve bihamdihi,Sübhanallahilazim")[]
" Kim bir günde yüz kere "Sübhanallahi ve bihamdihi" derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.(buhari)
" Besmele 40 gün sabah namazının ardından kalkmadan 2500 defa okunursa, okuyanın kalb gözü açılır, esrar ilimlerine vakıf olur.
"- Insanin ummadigi yerden riska nail olmasi için gunes dogarken gunese karsi 600 defa besmele ve salavati serife okunur.
" Güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa besmele, 300 defa salavat getiren her işinde başarılı olur ve rızkı çoğalır, bereketlenir.
" AYET-EL KÜRSİ'Yİ HER GÜN OKUMAYA DAİR,,Bir kimse hergün Ayet El Kürsiyi 100 defa okursa,kendisine ruhani haller zuhur eder
"SAYISIZ SEVAP KAZANDIRAN DUA ,,: Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül'mülkü velehül'hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir.
" Besmeleyi 787 defa isteğinin olması, düşmanlarından kurtulması, bir musibetin kalkması için niyet ederek okunursa istek yerine gelir.
" Ummadigin Yerden Para Rizik Gelmesi Icin Dua,,,Tekasur Suresi Pazartesi ve Çarşamba 40 kez okursan ummadığın yerden rızk ve para gelir:
" Bir arzusu, isteği olan Besmeleyi 113 defa cuma günü hatip mminberde iken okur ve hatible dua eder ve isteğini talep ederse arzusu yerine gelir.
" “Cenab-ı Hak buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki seni (Kevser sûresini) kim inanarak ve sevâbını umarak okursa onu affederim.”
" Bu ismi şerifi bir kap içerisine yazıp üzerine (47) defa okuduktan sonra temiz su ile silip tarlasına veya evine serpiştirse, her türlü afetten emin olur.
" Besmele zalim ve adaletsizlik yapan hakimin yüzüne karşı 50 defa okunursa, okuyana karşı hakim baş eğer, hakimin şerrinden güven içinde olur.
" “Kevser sûresini Cuma gecesi bin defa okur ve bin defa da salevât-ı şerîfe getirir de yatarsa o gece Resûlullah efendimizi rüyâda görür.”
" Besmele oruçlu olarak 787 defa kimsenin olmadığı yerde, kıbleye yönelerek okunur ve buna 7 gün devam edilirse okuyan istek ve arzusuna kavuşur.
"Dert bela gelince Hz. Yunus'un duasını okusun.Allahü Teala onu muhakkak kurtarır.Dua şudur:Lâİlahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.
" Her gün 3 kere okuyan belalrdan ve şeytandan korunur.Her gece okumak çok faziletlidir.Günde 200 defa okuyana Hızır aleyhisselam yardımcı olur.
" her gün vaktinde (47) defa zikreden kimse,her türlü afetten korunur.Cuma günü (1000) defa okuyan her işinde başarılı olur.Kolayca maksadına ulaşır.
"Hekimlerin tedavisinden ümit kestikleri hastalar okursa "Yâ Allâhül mahmûdü fî külli fiâlih" diye (200) kere okursa eceli gelmemişse şifaya kavuşurlar
"Günlük Zikirler Ehlibeyt mektebinde her gün (24 saat içinde) 100 kere okunması istenen zikirler sırasıyla şöyledir: Günlük Okunması Gereken Zikirler,,,
"AYET'EL KÜRSİ'NİN FAZİLETİAklın ve fehmin ziyadeleşmesi için Ayet'el-Kürsi suya (50) defa okunarak içilirse, Allah Teala aklı ve fehmi ziyadeleştirir"
"- Dilek ve bir haceti olan tam bir iman ve sadakat içinde besmeleyi okuyup haceti cenabi allahtan isterse dilek ve haceti allahin izniyle gerceklesir.
Yedi badem uzerine er-rahman ismi serifi yazilir her bademe 31 defada besmele-i serife okunur ve kime yedirilirse aralarinda sevgi bagi meydana gelir.
"Allahu Latîfun bi-ibadihi, yerzuku men yeşâu ve hüve'l-kaviyyül-aziz" ayetinin hergün 9 defa okumanın Allah'ın lutfunu celbedeceği söylenmiştir. ]
Başkalarıyla iyi geçinme sanatının sırrı Allah teala …3 .maddede özetliyor….1. Affı tercih et….2. İyiliği tavsiye et…3. Cahillerle muhatap olma uzak dur.
Tevbe, İstiğfara devam eden, her türlü sıkıntı ve üzüntüden uzaklaşır, geçim darlığından kurtulur, ferahlığa çıkar, ummadığı yerden rızka kavuşur.) H.Ş.
Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın, dünya ve ahiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.)
Cuma gecesi “YA DARR” Esmasını (100) kere çekerse,düşmüş olduğu dretten kurtulur.Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.
" Cuma gecesi “YA DARR” Esmasını (100) kere çekerse,düşmüş olduğu dretten kurtulur.Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.
"(Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [I. Mace]
"Kim cuma namazından önce abdestli olduğu halde tenha bir yerde "Yâ Allâhül mahmûdü fî külli fiâlih" diye (200) kere okursa umduğunu kolaylıkla elde eder.
" Cuma gecesi “YA DARR” Esmasını (100) kere çekerse,düşmüş olduğu dretten kurtulur.Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.
Bir kimse yatacağı vakit Kevser sûresini okursa ve; "Yâ Rabbî! Beni sabah namazına uyandır" derse Allahü teâlânın izniyle o kimse sabah namazına uyanır
Bir kimse Cuma günü ikindiden sonra Ayet'el Kürsi'yi ıssızbir yerde 17 defa okursadaha evvel kendisinde olmayan haller oluşur.O anda dua etseduası kabul olunur.
"40 Gün riyazet ederek, tam bir itikat ile sabah namazının ardından 2500 defa besmele okuyan kişi ilim sahibi olur, herşeyi rüyasında görür ve bazı sırlara vakıf olur.
Yunusiye Zikrindenmaksat EnbiyaS.’nin 87.Adir:ا اله الا انت ،سبحانک اني کنت من الظالمينLa ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine’z Zalimin.En az 400 defa söylenmeli.
Besmele 35 defa yazılıp eve veya iş yerine asılırsa o yerin bereketi artar. İş yerinin kazancı çoğalır. Cin, şeytan şerrinden, yangından ve kem gözlerden korunmuş olur.
Kim günde yüz defa, ‘Lâ ilâhe illallâhu, vahdehu lâ şerîke lehu, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr’(okuyana yüz hasene yazılır ve yüz günah da silinir.
Besmeleyi 1000 defa bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan düşmanlarına korku salar, dostları yanında sevgi ve saygısı artar. Halk arasında şerefli ve saygı duyulan bir kişi olur.
Kim de günde yüz defa ‘Subhânallâhi ve-bihamdihi’ (Allah’ı, hamdederek tesbih ederim) derse, o kimsenin (Allah’ın hakkı için) günahları deniz köpüğü kadar bile olsa dökülür.”
Kim de günde yüz defa ♥ ‘Subhânallâhi ve-bihamdihi’ ♥(Allah’ı, hamdederek tesbih ederim) derse, o kimsenin (Allah’ın hakkı için) günahları deniz köpüğü kadar bile olsa dökülür.”
Besmeleyi 786 defa bir bardak suya okuyup, muhabbet ve sevgisi istenilen kişiye içirilirse, içenin kalbinde okuyana veya niyetine okunana karşı sevgi ve muhabbet meydana gelir.
Kötü alışkanlıkları olan bir kimseye karşı her gün (409) defa“Ya Tevvab celle celalühü”İsm-i okunup dua edilirse yada içtiği suya okunup içmesi sağlanırsa,Allah’ın ziniyle kurtulur.
Kalbin ıslah edilmesi ve marifetlerin elde edilmesi için bir amel buyurmasını istediğimde şöyle:La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine’z zalimin’zikrini söylemekten iyi amel Yoktur.’
70 kere, “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, Yâ Kâdir” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.)
Sabah namazından sonra on defa, "La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir" okuyan, akşama kadar her çeşit
Besmele 313 defa pazar günü güneş doğarken, abdestli olarak, kıbleye yönelerek okur ve 100 defa Peygamber Efendimize S.A.V. salatü selam okursa; okuyanın rızkı artar ve bollaşır.
Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semiil alim-i mineşşeytânirracim” diyerek Haşr s.son üç A.okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehid olur.Akşamda okunsa aynıdır
Bir kimse Ayet'el-Kürsi'yiharflerinin adedi kadar(170)defaveya mürsellerin(salevâtüllâh Alyhm.) adedi kadar (313) defa okursa,o kişiye göklerde ve yerdeki mahlukatın cümlesi itaat eder.
Muradın hasılı için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH'ın C.C.izniyle hasıl olur(eksik veya fazla kunmamalıdır sayıların adedi çok önemlidir).
YA TEVVAB 409 KEZ.İÇKİ VE KUMARA MÜPTELA KİŞİYE 7 GÜN 409 KERE SUYA OKU İÇİR.7 GÜN BİR BARDAK SUYA 409 KERE OKUNUP İÇİRİLECEK.İCKİ VE KUMARDAN NEFRET EDER BIR DAHA YAPMAZ.
"Bir Dilek İçin Fetih S Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)Sıkıntılarınızdan kurtulmak,Bir dileğinize kavuşmak için Fetih s.çok makbul olan ve denenmiş dir.Bu sure 7 günde 41 defa okunmuş olur.Fakat bunun okuma usulü vardır.Fetih S.okumaya Cumartesi günü başlanır.Bunun için güzelce bir abdest alın(gusul abdesti olursa daha da iyi olur.) İki rekat namaz kılın Allah rızası için.Önce 3-5 yada 7 defa “Estağfirullah” çekin.Arkasından bir salavat okuyun.Ve niyetinizi yapın.Şimdi okuma usulünü anlatacağım.
Kim günde yüz defa‘Lâ ilâhe illallâhu, vahdehu lâ şerîke lehu, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr’,100, hasene yazılır ve ,100, günah da silinir. Bu dua, o kimse için, akşama kadar şeytanın şerrinden güvence olur.Hiç kimse,o kimsenin bu duayı okumasından daha faziletli bir dua getiremez. Meğer ki bu duayı ondan daha çok okuyan bir kimse olsun.
"Enfeksiyona Karşı Anne Öpücüğü!Yeni Zelandalı bilim adamları, İlk kez yapılan...bir çalışmayla yeni doğan bebeğin, Annesinin öpücüğü sayesinde korunduğunu belirledi.Araştırmada bebeklerin, Annelerinin ağzından çıkan K12 isimli iyi bakteriyi alıp ,Boğaz ağrısına ve kulak enfeksiyonuna ,Karşı dirençli hale geldikleri tespit edildi.
" İbn Abbas (r.a.)“Bir gece sabaha kadar Hz. Ali (r.a.) ile Besmele’nin ba’sından, onun mana ve esrarından bahsettik. Yine de bitiremedik. Ve ben ilim denizinin yanında bir nokta olduğumu o gece anladım..”-Bismillah her hayrın başıdır-
"Bir istek için tesirli bir dua reçetesi.Önce istenilen şey için niyet edilir.sonra sırasıyla;3 defa “Zilzal” suresi,,,11 defa “İnşirah” suresi,,,11 defa “Fil” suresi,,,11 defa “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi’nin-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.” okunur.Daha sonra kıbleye dönülerek 786 defa “Bismillahirrahmanirrahim”okunur ve niyetinde istenilen şey için dua edilir.Bu işleme 7 gece devam edilir.Allah’ın izniyle ne istenirse,isteğine kavuşulur.
" Cumartesi günü 1 defa okuyun (yani fetih suresini),,,Pazar günü 3 defa okuyun,,,Pazartesi günü 5 defa okuyun,,,Salı günü 7 defa okuyun,,,Çarşamaba günü 7 defa okuyun
Perşembe günü 7 defa okuyun,,,Cuma günü sela okunmadan 11 defa okuyun…Toplamda 41 defa okumuş oluyorsunuz.Ardından dileğinizi tüm içtenliğinizle Allah’a yalvararak isteyin.
Fetih suresi adı üstünde fethetmek demek,kurtuluş demektir.
"Bir istek için tesirli bir dua reçetesi.Önce istenilen şey için niyet edilir.sonra sırasıyla; (3)..“Zilzal” suresi,,, (11).. “İnşirah” ) suresi,,, (11)“Fil”S.(11) “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi’nin-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.” okunur.Daha sonra kıbleye dönülerek (786) defa Bismillahirrahmanirrahim”okunur ve niyetinde stenilen şey için dua edilir.Bu işleme (7 ) gece devam edilir.Allah’ın izniyle ne istenirse,isteğine kavuşulur.
"EL-VALİ; ismini saatinde ve verilen miktar da zikrine devam eden kimsenin bütün düşmanları dost olurlar.Çünkü bu ismin zikri, kalbi etkilemede en güçlü ve en tesirli isimlerdendir.Bu nedenle kimin üzerine niyet edilip okunursa, kalbi çabucak etkilenir,yumuşar ve istenile yöne doğru kayar.okuyan kimsenin rakibi kalmaz.
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ "Günde,100,defa,‘Lâ ilâhe illallâhu, vahdehu lâ şerîke lehu, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr’10,köleyi hürriyetine kavuşturma svbna denktir,100, hasene yazılır,100,günahı silinir
.Ağrı geldiğinde elini üzerine koy ve Fatiha ve İhlas s. Nenl.88 oku. Ve terel cibâle tahsebuhâ câmideten ve hiye temurru merres sehâb(sehâbi), sun’allâhillezî etkane kulle şey’(şey’in), innehu habîrun bimâ tef’alûn(tef’alûne).
"Her kim İhlâs sûresini 12 defa okursa,Allahc.c.onun için Cennette 12 köşk bina eder.Hafaza melekleri birbirlerine derler ki: "Haydin yürüyün gidelim de kardeşimizin köşklerine bakalım"
Rabbişrahli sadri ve yessirli emri.Vahlül uqdeten min lisani yefqahu qavli.Ey rabbim.Göğsümü aç, genişlet.İşimi kolaylaştır.Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni.Taha S, 25-28
" Yüce Yaradan,dializ makinesini yerleştirmiş,böbreklerimiz.İHLAS SURESİNİ hakkıyla okumak,böbreklerin arınmayı sağladığı gibi bizim arınmamızdır.Böbrekleriniz hasta olmaz İhlası okuyan;Başkalarını bizden üstün ve alçak görmemek de İhlaslı olmak demektir.
“Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.”
Nasihat….Her işe Besmeleyle başla. Her zaman iyiliği âdet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Temiz ol. Nîmete şükret. Belâya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrûr olma. Kimseye kızma, eza ve cefa etme. Ömrün uzun olsun istiyorsan; kimseye haset etme. Ayakta pantolon giymekten sakın. Çok uyumak, kazancın azalmasına sebeptir. Akıllıysan, tek başına yolculuğa çıkma.Gece uyanık ol. Seher vakti Kur’ân oku. Daima Allah’ı zikret. Kendini methetme. Namahreme bakma; çünkü harama bakmak, gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen; fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Tırnağınla dişini kurcalama. Elbiseni, üzerindeyken dikme. Cünüp kimseyle yemek yeme; gam verir. Yalnız olarak bir evde yatmaktan sakın.

1 yorum:

  1. Tavsiyem kalbimize yazalım. Şekilden çok öz; Maddeden çok mananın kapladığı bir hayat dileğiyle : SELAMLAR:::

    YanıtlaSil

Yorum yazan eller dert görmesin

FEEDJIT Live Traffic Feed

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Blog Arşivi

Sesli Sozluk: Seslisozluk.com

Antalya'da Yaşamı Kolaylaştıralım

Ev yemeği istiyorum,
Evime temizlikçi bayan arıyorum,
Evime gelsin kuaför,manikür,pedikür,

Mail atmanız yeterli tüm hizmetler kapınızda...
ozgurvahide@hotmail.com